Manfaat Sakit Bagi Manusia

Manfaat Sakit Bagi ManusiaManfaat Sakit Bagi Manusia

Sesungguhnya Allah Memberi atau menguji seseorang dengan rasa sakit, sesuai dengan daya tahan hambanya.

Sakit dapat menyusahkan Syaitan

Ketika seseorang sakit maka segala godaan syaitan yang berbau maksiat tidak akan pernah mau dilakukan malahan seseorang tersebut akan menyesalinya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukannya.

Manfaat Sakit Bagi Manusia

Sakit Merupakan Zikrullah
Ketika seseorang mengalami sakit maka mereka akan lebih sering menyebut nama Allah dibanding ketika mereka sehat. Oleh karena itu seseorang ketika sakit lebih sering memuji Allah dengan selalu berzikir memohon ampun kepada ALLAH.

Sakit Itu Istigfar
Seseorang yang sakit akan mudah teringat akan dosa-dosanya yang telah diperbuatnya sehingga lisannya selalu dengan mudah untuk memohon ampun

Sakit itu memperbaik Akhlak
Seseorang yang sakit akan mengikis kesombongannya, sifat tamaknya akan selalu dihilangkan sehingga menjadi seseorang yang santun, lembut dan tawadhu.

Sakit sebagai penggugur dosa
Seseorang yang sakit dimana anggota badan yang sakit akan mendapat penyucian atau sebagai penggugur dosa-dosa

Sakit Meningkatkan Kualitas Ibadah
Seseorang yang sakit akan meningkatkan kualitas ibadahnya dengan cara rukuk dan sujud lebih khusyuk, dan lebih sering bertasbih dan istighfar

Sakit merupakan ilmu.
Seseorang yang mengalami sakit akan secara tidak langsung membuat kita memeriksa dan mencari ilmu pengetahuan agar tidak mudah sakit serta cara-cara mengobati penyakit tersebut.

Sakit merupakan Silaturrahim
Ketika seseorang sakit maka akan meningkatkan silaturrahim antara tetangga bahkan keluarga yang jauh untu datang menjenguk sehingga dapat mempererat tali silaturahmi

 

Sumber: https://bengkelharga.com/facebook-ycab-kembali-adakan-literasi-digital/